top of page

על קקטוסים ופרות אחרות - 3 חברות טכנולוגיות עם בשורה ירוקה

המגמה הירוקה תופסת תאוצה, ובתקוה אמיתית שזה לא ״מעט מדי, מאוחר מדי״ - דור העתיד מייחס לה חשיבות על, ומתגייס להציל את כדור הארץ.


בכל מה שקשור ל״ירוק״ - אין שחור ולבן, אלא בעיקר אפור. כן, יש היום חברות שמצמצמות משמעותית נזקים סביבתיים באופן עבודתן, ומשווקות את מוצריהן כ״ירוקים״. ועדיין - יש לבחון כל מוצר לגופו ולקחת בחשבון פרמטרים רבים ואת כל מחזור החיים של המוצר כדי להבין אם הוא אכן ״ירוק״ או רק ממותג כך. יש לשים לב במה כרוך הייצור שלו, איך להשתמש בו ואיך צריך להיפטר ממנו בגמר השימוש. זו בפני עצמה תורה שלמה.

הדרך לצמצום הפגיעה בכדור הארץ רק החלה ודורשת שינוי תרבותי עמוק, שינוי התנהגותי ומחשבתי, ואנחנו רק מגרדים את הקליפה.


בתו