עיצוב גרפי: ספרים וחוברות

Al-Sam
Al-Sam
Semel
Semel

עיצוב חוברות וספרים, דו״חות שנתיים וקבצים מרובי עמודים ומרובי טקסט, משלב הרעיון ועד לביצוע הסופי.

ניתן להמיר את הקובץ הסופי לספר דיגיטלי. כך ניתן להציג את התוכן על מסך, בצורה נוחה לדיפדוף ולעיון.

פרוייקט סמ״ל

לקידום תלמידי תיכון

חוברת לתלמיד

דו״ח שנתי 

לרשות למלחמה

בסמים ובאלכוהול